Job offer

Перегляньте український переклад нижче.

Scientist (f/m/d) STEM

As a member of the Helmholtz Association of German Research Centers, the HZDR employs about 1,400 people. The Center’s focus is on interdisciplinary research in the areas energy, health and matter.

The Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) is a German-Polish research center for data-intensive digital systems research. CASUS was founded in 2019 in Görlitz and conducts digital interdisciplinary systems research in various fields such as earth systems research, systems biology and materials research.

CASUS invites applications as Scientist (f/m/d) STEM.

The 3 positions will be available immediately. The employment contract is limited to six months.

Tasks:

As a CASUS Scientist (f/m/d), you will develop and test new solutions and implement them in science systems research and/ or industry. These shall be applied to the understanding of Matter Under Extreme Conditions, Systems Biology, Earth Systems Research, Digital Health and Autonomous Vehicles, to name only some of the examples. The partners will provide you with access to world-class experimental research data sets as well as challenging and inspiring use cases and technology drivers. CASUS Scientists (f/m/d) take an active role in shaping and advancing the cross-disciplinary projects and are able to communicate across boundaries.

Requirements:

 • BSc, Master’s or PhD degree in one of the research fields: Artificial Intelligence, Machine Learning, High Performance Computing, Quantum Computing, Cloud Computing, Data Science, Data Management, Large Scale Data Management, Big Data, Visualization, Visual Analytics, Statistical Analysis, Applied Mathematics, Optimization, Computational Physics, Computational Biology, Digital Health, Systems Biology, Earth Systems Science, Matter under extreme Conditions, Quantitative Ecology, Federal Analysis, Federal Learning, Continuous Integration, Continuous Learning, ML-Ops, DEV-Ops, or other CASUS relevant research topics
 • Fluent Ukrainian language skills
 • Knowledge of the English, German or Polish language is a plus
 • Experience in scientific projects is a plus

We offer:

 • A vibrant research community in an open, diverse and international work environment
 • Scientific excellence and extensive professional networking opportunities
 • Possibility to continue your research or start a new one
 • The employment contract is limited to six months
 • Salary and social benefits in conformity with the provisions of the Collective Agreement TVöD-Bund
 • 30 days of paid holiday leave per year
 • Company pension scheme (VBL)
 • A good work/life balance for which we offer assistance in the form of:
  – Possibility to work part-time
  – Flexible working hours
  – In-house health management
 • Advice and support from our International Office

Kindly submit your completed application (including cover letter, CV, diplomas/transcripts, etc.) via e-mail, either in English or in German.


Науковий співробітник у STEM який володіє українською мовою

Як член Асоціації німецьких дослідницьких центрів імені Гельмгольца, HZDR налічує близько 1400 працівників.  Центр зосереджений на міждисциплінарних дослідженнях у галузях: енергія, здоров’я та ін.

Центр  (CASUS) це — німецько-польський дослідницький центр із дослідження цифрових систем із інтенсивним використанням даних.  Ми поєднуємо інноваційні методи з математики, теоретичних систем дослідження, моделювання, науки про дані та інформатики, щоб забезпечити рішення для низки дисциплін – матеріалознавства в навколишніх і екстремальних умовах, дослідження земної системи, системної біології та автономних транспортних засобів.

CASUS був спільно заснований у серпні 2019 року Гельмгольц-Центрум Дрезден-Россендорф, Центром екологічних досліджень Гельмгольца, Інститутом молекулярної біології та генетики Макса Планка, Технічним університетом Дрездена та Вроцлавським університетом.  CASUS розташований у центрі Герліца на кордоні між Німеччиною та Польщею.   CASUS старт-ап хостить Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf і фінансується Федеральним міністерством освіти та досліджень та Міністерством науки і мистецтв Саксонії.

Центр передових систем розуміння (CASUS) запрошує наукових співробітників які володіють українською мовою.

Місце роботи м. Герліц, робочий час становитиме до 39 годин на тиждень з можливістю неповної зайнятості

Сфера Вашої роботи:

Будучи вченим CASUS, ви будете розробляти та тестувати нові рішення та впроваджувати їх у дослідженнях наукових систем та/або промисловості.  Вони повинні застосовуватися до розуміння матерії в екстремальних умовах, системної біології, дослідження систем Землі, цифрового здоров’я та автономних транспортних засобів, якщо назвати лише деякі з прикладів.  Партнери нададуть вам доступ до експериментальних дослідницьких наборів світового класу, а також до складних і надихаючих випадків використання та технологічних драйверів.  Науковці CASUS беруть активну роль у формуванні та просуванні міждисциплінарних проектів і вміють спілкуватися за межами кордонів.

Ваша кваліфікація:

 • ступінь бакалавра, магістра або доктора філософії в одній із дослідницьких галузей: штучний інтелект, машинне навчання, високопродуктивні обчислення, квантові обчислення, хмарні обчислення, наука про дані, управління даними, управління великими даними, великі дані, візуалізація, візуальна аналітика, статистика  Аналіз, прикладна математика, оптимізація, обчислювальна фізика, обчислювальна біологія, цифрове здоров’я, системна біологія, наука про системи Землі, матерія в екстремальних умовах, кількісна екологія, федеральний аналіз, федеральне навчання, безперервна інтеграція, безперервне навчання, ML-Ops, DEV-Ops або  інша тема дослідження CASUS
 • Вільне володіння українською мовою,
 • знання англійської, німецької або польської мови є перевагою,
 • Досвід роботи в наукових проектах є плюсом

Що ми пропонуємо:

 • можливість продовжити дослідження з України або почати нове
 • висока наукова професійна мережа, а також наукова досконалість
 • міжнародність та різноманітність
 • можливість продовжити дослідження з України або почати нове
 • цікаві та різноманітні завдання, гнучкий графік роботи, заробітна плата за колективним договором TVöD-Bund
 • рівні можливості та дружні до сім’ї структури, корпоративне управління здоров’ям
 • привабливі умови роботи та дослідження у високомотивованому колективі
 • супровід первинного перебування та всіх формальностей

Будь ласка, подайте свою заявку (включно з супровідним  листом на одній сторінці, резюме, наукові ступені, стенограми тощо) онлайн: contact@casus.science