Centrum Scultetus

Nowo utworzone Centrum Scultetus w CASUS w Görlitz to kreatywne miejsce współpracy, którego celem jest promowanie wymiany wiedzy naukowej. W Centrum Scultetus jesteśmy przekonani, że współpraca międzynarodowa ma kluczowe znaczenie dla rozwiązywania globalnych wyzwań naszych czasów. Dlatego dążymy do maksymalizacji korzyści płynących z programów naukowych CASUS dla społeczności naukowej na różne sposoby.

Więcej informacji na temat Centrum Scultetus dostępnych jest w języku angielskim (zmiana języka na górze strony – symbol „globe”).

Przeszłe, obecne i przyszłe wydarzenia w Centrum Scultetus