Biologia Systemów

CASUS przyczyni się do zrozumienia życia i organizacji materii ożywionej. Przyszłe przełomowe odkrycia w naukach przyrodniczych będą wspierane przez rozwój metod komputerowych. CASUS prowadzi podstawowe badania w celu stworzenia biologii nowej generacji, spersonalizowanej medycyny oraz rozumienia mechanizmów działania i kontroli żywych systemów. Oznacza to:

  • budowę wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla przyszłych laboratoriów
  • przewidywanie procesów biologicznych i ich kontroli
  • budowę modeli obliczeniowych i ich uczenie na danych mikroskopowych
  • rozwój nauk biomedycznych wspierany przez duże zbiory danych i sztuczną inteligencję

Aktualności

Zespół