Where2Test

Optymalizacja lokalnego i czasowego rozkładu testów dla SARS-CoV-2 w oparciu o scenariusze „co jeśli” dla różnych strategii testowania (Where2Test)

Finansowanie: Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki, Fundusz Powierniczy Korony Wolnego Państwa Saksonii

Okres: od 01.08.2020 r. do 31.12.2022 r.

aplikacja internetowa: https://www.where2test.de/

Ogólnym celem projektu jest opracowanie oprogramowania do przestrzennej, czasowej i strategicznej optymalizacji wykorzystania testów na koronaawirusa SARS-CoV-2.

Szeroko zakrojone testy są, oprócz opracowania terapii lub szczepionki i intensywnego śledzenia kontaktu, ważną podstawą kontroli i, w razie potrzeby, powstrzymywania infekcji, a tym samym realnym sposobem na wyjście z tzw. blokady.

Projekt ma na celu określenie optymalnego przestrzennego i czasowego rozkładu tych zdolności testowych na podstawie istniejącej strategii testowania i przy założeniu ograniczonych zdolności testowych.

Podstawą optymalizacji będą różne strategie testowania, takie jak łączenie testów z bliskim śledzeniem kontaktów, stosowanie grup testów lub stosowanie nowych, szybkich procedur testowania.

Celem optymalizacyjnym będzie osiągnięcie jak najbardziej kompleksowego zapisu liczby infekcji. Otwartość planowanego rozwiązania pozwoli na dostosowanie się do dalszego przebiegu pandemii, jak również na jej rozprzestrzenianie się na kolejne pandemie. Powiązanie z zależnymi od przestrzeni i czasu modelami epidemiologicznymi pozwoli również na modelowanie scenariuszy typu „co jeśli”.

Partner: SARS-CoV-2 monitoring ścieków – Prof. Teutsch, Centrum Badań nad Środowiskiem w Helmholtz (UFZ)

Ten projekt jest finansowany ze środków budżetowych zatwierdzonych przez Parlament Saksonii.

Aktualności

Zespół