Wizja

W przyszłości interdyscyplinarne rozumienie złożonych systemów sieciowych, będzie odgrywać decydującą rolę w  opanowywaniu wyzwań przyszłości. Niespotykana do tej pory ilość wysokiej jakości danych badawczych, a także innowacyjne technologie cyfrowe, takie jak uczenie maszynowe  i wysoce równoległe symulacje, umożliwiają zrozumienie i opanowanie tej złożoności poprzez połączenie różnych dyscyplin naukowych. Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) połączy metody z zakresu matematyki, teorii systemów, nauki o danych i obliczeń naukowych do ponownego przemyślenia badań systemów intensywnie wykorzystujących dane w poszczególnych dyscyplinach.