Systemowe Badania Globu

W CASUS zostaną zbudowane modele komputerowe oparte na intensywnych obliczeniach i wykorzystujące ogromne zbiory danych, które umożliwią zbadanie ekologicznych, hydrologicznych i społeczno-ekonomicznych skutków globalnych zmian o bezprecedensowej rozdzielczości przestrzennej i czasowej oraz w złożonych interakcjach. CASUS przedstawi prognozy dla całych ekosystemów i ich ewolucji na najbliższe kilkadziesią lat dotyczące:

  • cykli biogeochemicznych
  • jakości i dostępności wody
  • produkcji biomasy i płodów rolnych
  • bioróżnorodności

Aktualności

Zespół

Warianty użytkowania gruntów – strategie i dostosowanie do zmian globalnych. Modele i scenariusze komputerowe odgrywają ważną rolę w rozwoju zintegrowanych strategii zagospodarowania przestrzennego. CASUS dostarczy prognozy dla całych ekosystemów i ich funkcji na najbliższe 50 do 100 lat.