Systemy autonomiczne

Decyzje podejmowane przez pojazdy bez kierowcy wymagają komunikacji z otaczającą infrastrukturą oraz z innymi użytkownikami dróg. Wykorzystanie przez CASUS metod uczenia maszynowego w połączeniu z modelami behawioralnymi oraz danymi z czujników umożliwi dynamiczne tworzenie cyfrowego obrazu aktualnego otoczenia w celu:

  • kierowania pojazdem
  • przewidywania zachowań innych użytkowników dróg
  • komunikacji z innymi użytkownikami dróg i infrastrukturą
  • optymalizacji zużycia energii

Zespół

Prototyp Mars Rovera „Continuum – Aleph 1” Uniwersytetu Wrocławskiego. Łazik jest platformą do badań nad autonomicznymi algorytmami nawigacyjnymi, które mają być prowadzone w CASUS, łącząc uczenie maszynowe z modelami zachowań i danymi z czujników.