Badania

Kluczową wartość dodaną w interdyscyplinarnych metodach badań w CASUS stanowi fakt wspólnych badań nad podstawami teoretycznymi i metodami cyfrowymi, które podkreślają strukturalne i metodologiczne podobieństwa pomiędzy różnymi dyscyplinami badań systemów i w ten sposób stymulują interdyscyplinarną wymianę, zwłaszcza na styku tych dziedzin.

CASUS będzie – aktywnie i przy zastosowaniu konkretnych struktur –  wspierał tą wymianę. Celem jest wypracowanie nowych podejść badawczych, które będą przydatne do wyłonienia się wspólnych obszarów badawczych pomiędzy odrębnymi obszarami zastosowań. Na przykład jednoczesny rozwój metod skalowalnych sieci cząstek w biologii i fizyce plazmy może w przyszłości służyć wspólnemu podejściu do tego, w jaki sposób strukturalne i dynamiczne właściwości tkanki organicznej, jak rownież materiałów w warunkach ekstremalnych należy rozumieć w oparciu o podstawowe procesy atomowe.

Theory of Complex Systems

Earth System Science

Matter under Extreme Conditions

Systems Biology

Digital Health

Autonomous Systems

Computational Radiation Physics

Theoretical Chemistry

Frontiers of Computational Quantum Many-Body Theory

Mathematical Foundations of Complex System Science

Dynamics of Complex Living Systems

Machine Learning for Infection and Disease