Open Science

Od pierwszej sekundy, CASUS będzie otwartą jednostką badawczą zorientowaną na otwartą naukę. Odnosi się to nie tylko do produktów typu open source, takich jak oprogramowanie, biblioteki, dane itp., ale także do działań edukacyjnych i szkoleniowych prowadzonych w otwartych formatach.

Otwarta struktura CASUS jest realizowana na trzech powiązanych ze sobą poziomach. W ramach centrum, Open Workspace zapewnia ciągły transfer wiedzy i metod w ramach instytutu, który może być udostępniany zewnętrznym naukowcom za pośrednictwem środków Open Knowledge. Ta wymiana z międzynarodowym środowiskiem naukowym jest aktywnie wspierana przez narzędzia Open Solution. Transfer w przemyśle i społeczeństwie jest uzupełniany przez działania Open World z wymianą naukową w oparciu o wspólną koncepcję.

Rysunek ilustruje aspekty Open Science – która jest podstawową filozofią CASUS.