Open for Talents

Program CASUS Open for Talents przygotowuje międzynarodowe młodsze grupy (CASUS Young Investigator Groups) na doskonałych młodych badaczy. Grupy juniorskie są niezależnymi grupami naukowymi. Są one powiązane z minimum jedną, a maksymalnie dwoma Grupami Badawczymi CASUS i współpracują z wybranymi zespołami.

Czas trwania

Są one ograniczone czasowo do pięciu lat. Ocena okresowa odbywa się po 3 latach. Dodatkowo oprócz pozycji Lidera Grupy fundusze mogą być w przyszłości przeznaczone na 4 dodatkowe stanowiska naukowe (1 pozycję postdoc i do 3 pozycji doktoranckich). Na zasadzie konkursu, młodzi naukowcy (przynajmniej 2 lata, a maksymalnie 5 lat po doktoracie) mają możliwość stworzenia swojej własnej grupy badawczej. W tym celu udostępniamy niezbędny personel, materiały i zwrot kosztów podróży, jak również infrastrukturę.

Aplikacja

Znakomici badacze z tytułem doktora z całego świata mogą zgłaszać się w trybie konkursowym do programu CASUS Postdoctoral Fellows. Jeśli się powiedzie, otrzymają pełne fundusze na okres do trzech lat, w tym środki własne na podróż i zapraszanie gości, a także finansowanie międzynarodowych warsztatów. Powinni oni współpracować z co najmniej jednym Zespołem Badawczym CASUS. Doktoranci w CASUS mają możliwość korzystania z programów wykładowych oferowanych przez niemieckie i polskie uczelnie partnerskie i mają zapewniony 3 miesięczny pobyt w zewnętrznej grupie roboczej w porozumieniu z Zespołem Badawczym CASUS.

Obecne CASUS Postdoctoral Fellows

  • Dr. Attila Cangi, Wieloskalowe modelowanie materii w ekstremalnych warunkach łączące uczenie maszynowe i symulacje ab-initio