Tematyczne Grupy Badawcze CASUS

Tematyczne Grupy Badawcze CASUS
Partnerzy: ELI Beamlines Prague, Czech Technical University Prague, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)

  • Opracowanie sprzężonego kodu symulacyjnego Vlasov-Focker-Planck / Particle-in-Cell Kod symulacyjny dla zderzeniowych symulacji plazmy o wysokiej gęstości energii, publikacja w toku.

Tematyczne Grupy Badawcze CASUS
Partnerzy: Lawrence Livermore National Laboratory, UC Berkeley, ENS Lyon, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)

  • Analiza danych i model bazujący na potencjalnych efektach depresji jonizacyjnej. Silna zgodność pomiędzy danymi z National Ignition Facility, zależnymi od czasu obliczeniami teorii funkcjonalnej gęstości i modelu średniego atomu, publikacja w toku.

Tematyczne Grupy Badawcze CASUS
Partnerzy: Center for Systems Biology Dresden

  • Badania różnicowo-geometryczne biologicznej morfogenezy za pomocą Aktywnego Modelu Żelu Polarnego

Zespół Badawczy / Tematyczne Grupy Badawcze CASUS
Partnerzy: Prof. Justin Calabrese, Smithsonian Institute, USA
Start: Kwiecień 2020

  • Oparte na danych modelowanie geoprzestrzennej analizy ruchu zwierząt i jego związku z otaczającym ekosystemem