Open Exchange

CASUS Open Exchange jest podstawą współpracy CASUS z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Open Exchange zaprasza naukowców z całego świata do badań w CASUS oraz wymiany pomysłów z lokalnymi zespołami. W tym celu oferowany i stale rozwijany jest wachlarz różnorodnych działań.

Tematyczne Grupy Badawcze

Na wniosek, CASUS Open Exchange finansuje do 6 miesięcy trwania Tematycznych Grup Badawczych (Topical Study Groups), w których zespoły uznanych naukowców, badaczy z tytułem doktora i doktorantów, korzystając z zasobów CASUS, pracują wspólnie przez dłuższy okres nad aktualnymi „palącymi tematami”. Uczestnicy Tematycznych Grup Badawczych są zobowiązani do regularnego prezentowania postępów swoich prac podczas seminariów.

Uznani na całym świecie, najlepsi naukowcy mogą odbywać wizyty badawcze w centrum do jednego roku i powinni współpracować z co najmniej jednym Zespołem Badawczym (Casus Visiting Faculty) oraz prowadzić seminaria na temat swoich badań.

Ostatnie Tematyczne Grupy Badawcze CASUS

Inne formaty Otwartej Wymiany

Inne formy międzynarodowej wymiany, które mogą być na wniosek finansowane obejmują warsztaty (tygodniowe) i spotkania tematyczne (2-3 dniowe). CASUS organizuje coroczne warsztaty (Annual Workshop), na które –  w celu zaprezentowania swoich aktualnych wyników badań oraz zapoznania się z wartością badań CASUS – zapraszani są światowej klasy naukowcy z całego świata.

Ponadto, można wnioskować o maksymalnie tygodniowe wyjazdy w inspirujące miejsca w Niemczech i Polsce, podczas których ustrukturyzowane serie wykładów odbywają się na przemian z działaniami promującymi komunikację w grupie i których wyniki są publikowane w raporcie.

Formaty Agile, takie jak hackatony, datatony, tutoriale, projekty praktyczne i seminaria postępów są organizowane bez zbędnej biurokracji, oraz przede wszystkim, w razie potrzeby, na drodze konsultacji z doktorantami i postdocami, tak aby ułatwić sprawną komunikację, bez przeszkód.

W lecie CASUS oferuje również obóz letni CASUS (CASUS Summer Camp), podczas którego studenci z całego świata uczą się, jak korzystać z nowoczesnych metod analizy danych i symulacji w praktycznych projektach, gdzie przez okres do ośmiu tygodni mogą pracować nad projektami badawczymi w małych zespołach. Towarzyszą im w tym naukowcy z Zespołów Badawczych.

Ostatnie Otwarte Wymiany CASUS

Aplikacje

Wszelkie aplikacje dotyczące powyższych działań muszą być poparte przez co najmniej jeden zespół badawczy i jednego zewnętrznego badacza. Oceną, organizacją i ich wdrażaniem zajmuje się CASUS; są one regularnie ogłaszane online wraz z terminami aplikowania. Ich celem jest powiązanie szybko rozwijających się tematów i najnowszych pytań badawczych z CASUS bez zbędnej utraty czasu.

CASUS Tematyczne Grupy Badawcze – Formularz aplikacji i zasady

CASUS Otwarte Wymiany – Formularz aplikacji i zasady

Organizacja

Wszystkie te działania są wspierane przez centralny zespół administracyjny w taki sposób, aby zminimalizować obciążenia biurokratyczne, organizacyjne i logistyczne dla wszystkich zaangażowanych naukowców. Zespół ten jest odpowiedzialny za planowanie terminów spotkań, organizowanie podróży, noclegów i imprez towarzyskich, pomoc naukowcom z wizami, kontakty z agencjami rządowymi, organizowanie kursów językowych, pomoc w relokacji i poszukiwaniu mieszkania oraz sprawy osobiste, takie jak występujące komplikacje zdrowotne. Szczególny nacisk kładzie się na wspieranie naukowców, którzy podróżują z dziećmi i rodziną. W lokalnych placówkach opieki nad dziećmi prowadzone są konsultacje dla dzieci.