Open X

CASUS jest otwartym centrum badań interdyscyplinarnych systemów intensywnie wykorzystujących dane, dlatego aktywnie promuje tworzenie sieci kontaktów z nowymi partnerami i instytutami.

Dzięki temu powstają nowe obszary badawcze, obszary zastosowań i metody badań systemów cyfrowych. Zrównoważone wykorzystanie uzyskanych w ten sposób wyników badań oraz ciągłe doskonalenie wiedzy specjalistycznej w celu osiągnięcia wiodącej pozycji międzynarodowej opierają się na długoterminowym wsparciu i finansowaniu lokalnych naukowców. Atrakcyjność programu CASUS dla naukowców z całego świata charakteryzuje się tym, że znajdują oni w jednym miejscu unikalne w skali światowej kompetencje, które w sposób ciągły i trwały przyczynią się do rozwoju ich własnych badań.

Do zrealizowania tego celu,  stworzyliśmy i wykorzystujemy różne elementy. Wszystkie informacje na temat finansowania i formularze zgłoszeniowe znajdują się ponieżej:

CASUS Open Projects

CASUS Open Exchange

CASUS Open for Talents

CASUS Open Science

Pytania i wnioski prosimy kierować na adres: openx@casus.science