Spotkanie gromadzi zainteresowane strony z Saksonii, Polski i Czech

Nadeszła, by się utrzymać: Sztuczna inteligencja (AI) będzie coraz bardziej wpływać na wiele obszarów społeczeństwa jako kluczowa technologia. Poprzez swoją strategię AI Wolne Państwo chce poprawić warunki ramowe dla jej wykorzystania w Saksonii. Ważną rolę odgrywają w tym regularne spotkania sieciowe centralnych aktorów. Po pierwszej wymianie doświadczeń w Centrum Helmholtza Dresden-Rossendorf (HZDR) pod koniec listopada 2022 roku, 80 ekspertów spotkało się w Kulturforum Görlitzer Synagoge 28 kwietnia 2023 roku. Głównym punktem wydarzenia, które zostało zorganizowane przez Instytut Sztucznej Inteligencji HZDR – Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) – była współpraca w trójkącie granicznym Niemiec, Polski i Czech.

Opierając się na wynikach poprzedniego spotkania, które dotyczyło w szczególności tematu transferu wiedzy i technologii, uczestnicy z nauki, polityki, biznesu i społeczeństwa opracowali konkretne propozycje dotyczące działań w zakresie „Wspierania przełomowych badań” „Optymalnego gromadzenia i wykorzystywania danych”, „Przyciągania najlepszych pracowników i wspierania lokalnych talentów” oraz „Wzmocnienia transferu wiedzy”. Ustalenia czterech grup warsztatowych zostaną w najbliższych tygodniach podsumowane i przekazane do Saksońskiego Urzędu Kanclerskiego.

Rząd landu widzi ogromny potencjał dla Wolnego Państwa w postępującej dygitalizacji wszystkich dziedzin życia, co podkreślił saksoński minister stanu ds. federalnych i mediów Oliver Schenk podczas dyskusji panelowej z dyrektorem naukowym HZDR prof. Sebastianem M. Schmidtem w trakcie spotkania: „Sztuczna inteligencja przejmie w najbliższych latach główną rolę jako siła napędowa gospodarki i innowacji. Zasadniczo zmieni ona procesy społeczne, gospodarcze i ekologiczne. Dzięki naszej strategii AI wyznaczamy kierunek rozwoju Saksonii jako wiodącego niemieckiego miejsca badań i innowacji w zakresie AI.”

Decydującą rolę odgrywa przy tym tworzenie sieci z krajami sąsiednimi, ocenia Sebastian M. Schmidt: „Dzięki naszemu polsko-niemieckiemu instytutowi CASUS, który łączy kompetencje w zakresie AI HZDR, TU Dresden, Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym im. Helmholtza oraz Instytutu Maxa Plancka ds. Biologii Komórki Molekularnej i Genetyki, stworzyliśmy silnego partnera transgranicznego w zakresie cyfryzacji nauki. Razem mamy teraz szansę przekształcić region w centralnego europejskiego gracza w dziedzinie sztucznej inteligencji.”

Opinia podzielana przez ekspertów z Polski i Czech. Po raz pierwszy w spotkaniu networkingowym AI, które odbywało się pod hasłem „Building Bridges, Breaking Borders”, wzięli udział także naukowcy z krajów sąsiednich, którzy zaprezentowali swoje podejście do badań i zastosowań AI.


Informacja o Center for Advanced Systems Understanding

Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) zostało założone w 2019 roku w Görlitz i prowadzi intensywne interdyscyplinarne badania systemów w takich dziedzinach jak badania systemów ziemskich, biologia systemów czy badania materialów. Celem CASUS jest tworzenie cyfrowych obrazów złożonych systemów o niespotykanym dotąd odzwierciedleniu i rzeczywistości za pomocą innowacyjnych metod, począwszy od matematyki, poprzez teoretyczne badania systemów, symulacje danych, a skończywszy na informatyce w celu udzielenia odpowiedzi na niecierpiące zwłoki pytania dot. społeczństw. Partnerzy założycielscy są Centrum Helmholtz Drezno-Rossendorf (HZDR), Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtz w Lipsku (UFZ), Instytut Biologii Molekularnej i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie (MPI-CBG), Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD) i Uniwersytet Wrocławski (UWr). Centrum CASUS, zarządzane jako instytut HZDR, jest finansowane przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki (SMWK).