Nagrody R&D 100 przyznawane są w USA za przełomowe innowacje i technologie. W tym roku wśród zwycięzców znalazł się pakiet oprogramowania opracowany wspólnie przez naukowców CASUS.

Otrzymanie nagrody R&D 100 Award jest wysoko cenionym osiągnięciem wśród instytucji badawczych i firm w USA. W konkursie wyróżnia się 100 najlepszych innowacji i nowych technologii roku. Dziś w San Diego (USA) odbędzie się ceremonia wręczenia nagród za rok 2023. Dzięki bardzo udanej współpracy z Sandia National Laboratories (Livermore, USA), projekt badawczy CASUS MALA (Materials Learning Algorithms) wziął udział w konkursie – i ostatecznie zapewnił sobie miejsce w pierwszej setce, aby otrzymać trofeum. Ten krótki film przedstawia projekt i stojący za nim zespół.

MALA to oprogramowanie, które wykorzystuje uczenie maszynowe do przewidywania struktury elektronicznej materiałów. Struktury elektronowe mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia praktycznie wszystkich właściwości molekularnych i materiałowych. MALA umożliwia obliczanie struktury elektronowej materii w skalach, które wcześniej były niewykonalne. Dlatego też toruje drogę dla nowego paradygmatu w modelowaniu technologicznie istotnych systemów w materiałoznawstwie, takich jak urządzenia półprzewodnikowe.

Teoria funkcjonału gęstości (density functional theory, DFT) jest najczęściej stosowanym podejściem do obliczeń struktury elektronowej. Metoda ta jest jednak wymagająca obliczeniowo, a zatem ograniczona do małych skal, ponieważ koszt obliczeń rośnie sześciennie wraz z rozmiarem systemu. MALA wkracza, aby przezwyciężyć to wąskie gardło obliczeniowe. Wykorzystując uczenie maszynowe, MALA znacznie przyspiesza te obliczenia i, co ważniejsze, umożliwia obliczenia w skalach długości nieosiągalnych w konwencjonalnej DFT.

Projekt MALA został zainicjowany w 2019 r. dzięki grantowi badawczo-rozwojowemu przyznanemu przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych w Sandia National Laboratories (SNL) i jest obecnie prowadzony przez Attilę Cangi (CASUS) i Sivasankarana Rajamanickama (SNL). Inni naukowcy, którzy wnieśli znaczący wkład, wymienieni w oświadczeniu o przyznaniu nagrody, to Aidan Thompson, Normand Modine, Jon Vogel, Adam Stephens (wszyscy SNL) i Lenz Fiedler (CASUS).

Prestiżowa nagroda

Przyznawane już po raz 61. nagrody R&D 100 Awards są pożądaną nagrodą w amerykańskiej społeczności badawczo-rozwojowej (R&D). Jej organizatorem jest WTWH Media, LLC, firma wydająca 7 publikacji drukowanych i ponad 80 stron internetowych, w tym R&D World, na której publikowane są nagrody R&D 100 Awards. W tym roku jury składające się z 45 sędziów zawęziło setki zgłoszeń do 156 finalistów, a następnie wybrało 100 zwycięzców. Jury wybiera zwycięzców na podstawie kompleksowego pakietu zgłoszeniowego, który zawiera film promocyjny opisujący osiągnięcie. Uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 16 listopada 2023 r. w Coronado koło San Diego (USA).

Przeczytaj więcej o MALA:


Informacja o Centrum Badań Zaawansowanego Rozumienia Systemów

Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) zostało założone w 2019 roku w Görlitz i prowadzi intensywne interdyscyplinarne badania systemów w takich dziedzinach jak badania systemów ziemskich, biologia systemów czy badania materialów. Celem CASUS jest tworzenie cyfrowych obrazów złożonych systemów o niespotykanym dotąd odzwierciedleniu i rzeczywistości za pomocą innowacyjnych metod, począwszy od matematyki, poprzez teoretyczne badania systemów, symulacje danych, a skończywszy na informatyce w celu udzielenia odpowiedzi na niecierpiące zwłoki pytania dot. społeczństw. Partnerzy założycielscy są Centrum Helmholtz Drezno-Rossendorf (HZDR), Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtz w Lipsku (UFZ), Instytut Biologii Molekularnej i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie (MPI-CBG), Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD) i Uniwersytet Wrocławski (UWr). Centrum CASUS, zarządzane jako instytut HZDR, jest finansowane przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki (SMWK).