Aplikacja internetowa zespołu Where2Test jest przeznaczona dla organizacji i firm

Ryzyko zakażenia w miejscu pracy jest zależne od wielu czynników. Na potrzeby nowej aplikacji internetowej „Kalkulator ryzyka COVID-19 w miejscu pracy”, Center for Advanced Systems Understanding (CASUS), działające przy Centrum Helmholtza Drezno-Rossendorf (HZDR) zbadało złożoną interakcję wszystkich z nich. Za pomocą aplikacji można intuicyjnie zrozumieć efekty, które wywołane są przez zmiany poszczególnych parametrów. Narzędzie to umożliwia organizacjom i firmom obliczenie ryzyka zakażenia personelu w miejscu pracy i porównanie go z podstawowym czynnikiem ryzyka w życiu codziennym. Celem jest zrozumienie, jak zmiany w czynnikach, na które mamy wpływ, takich jak testy, praca w domu i w biurze oraz dystans społeczny w miejscu pracy wpływają na ryzyko infekcji. Dostęp do aplikacji, która została udostępniona w połowie grudnia, można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.where2test.de.

Z punktu widzenia profilaktyki i kontroli zakażeń, praca zdalna zazwyczaj wypada korzystnie. Wyeliminowane zostają wówczas kontakty osobiste, a tym samym odpada możliwość zarażenia się i przeniesienia infekcji w miejscu pracy oraz w drodze do niej. Jednak w wielu organizacjach i firmach nie istnieje możliwość pracy z domu lub też wiąże się to z trudnymi warunkami. Dlatego w przypadku tych miejsc kluczem do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla personelu jest kompleksowe zrozumienie, w jaki sposób działają różne środki zwalczania pandemii oraz w jaki sposób powinny być one właściwie wdrażane.

Nowa aplikacja internetowa Where2Test „Kalkulator ryzyka COVID-19 w miejscu pracy” zachęca do przyjrzenia się tym kwestiom. Jest ona dostępna bezpłatnie dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw – również spoza Saksonii. Dostępna w języku niemieckim i angielskim.

Dzięki intuicyjnej aplikacji Where2Test, kadra zarządzająca może śledzić w jaki sposób (ewentualnie zmienne) parametry wpływają na ryzyko infekcji w miejscu zatrudnienia. Obejmują one wskaźnik obecności w pracy personelu lub średni odstęp czasu między regularnym testowaniem na obecność u nich COVID-19. Ponadto aplikacja uwzględnia często bardzo różne wskaźniki kontaktu między pracowni(cz)kami w zależności od organizacji i firmy. Dzięki temu pozwala ona na naukowe oszacowanie przeciętnego ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19 w określonych warunkach w miejscu pracy i porównuje je z podstawowym czynnikiem ryzyka w życiu codziennym – czyli wskaźnikiem prawdopodobieństwa, że przeciętna osoba mieszkająca w danym obszarze i wykonująca normalne codzienne czynności zarazi się wirusem w ciągu tygodnia.

Baza do dyskusji opartej na faktach

„Nasza aplikacja została zaprojektowana po to, aby zachęcić do opartej na nauce dyskusji na temat ryzyka zakażenia personelu w miejscu pracy” – wyjaśnia prof. Justin Calabrese, kierownik grupy badawczej Systemu Ziemi w CASUS i lider projektu Where2Test. „Uważamy, że podstawowe czynniki ryzyka stanowią ważny punkt odniesienia dla oceny ryzyka infekcji w miejscu pracy. Organizacje i przedsiębiorstwa powinny postawić sobie za cel zminimalizowanie ryzyka infekcji w miejscu pracy – i to zdecydowanie poniżej ryzyka podstawowego. Zwłaszcza przy wysokiej liczbie zachorowań, z jaką mamy obecnie do czynienia w Saksonii, organizacje muszą dążyć do tego, aby ryzyko w miejscu pracy było wyraźnie niższe od ryzyka podstawowego.”

Testy na SARS-CoV-2 również odgrywają ważną rolę w opracowywaniu strategii pandemicznej. Jak pokazuje modelowanie aplikacji internetowej, zakażone osoby są wykrywane szybciej i pewniej, jeśli testy są przeprowadzane częściej. Dzięki krótkim odstępom pomiędzy testami, ryzyko przeniesienia wirusa może być utrzymywane na niskim poziomie nawet w bardzo przepełnionym miejscu pracy. Oznacza to, że im częściej dana organizacja przeprowadza testy na obecność koronawirusa i reaguje na pozytywne wyniki testów, tym ryzyko zakażenia w miejscu pracy spada.

„Dowody naukowe dotyczące koronawirusa coraz bardziej wskazują na to, że pandemia jest jeszcze daleka od zakończenia” – mówi dr Michael Bussmann, kierownik naukowy CASUS. „Nasza aplikacja pomaga organizacjom i firmom opracować strategie mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia, gdy ludzie spotykają się w miejscu pracy.”

Pierwsze wyniki pracy zespołu Where2Test zostaną wkrótce opublikowane w wydawnictwach naukowych, a aplikacja internetowa stale jest rozwijana. W przyszłych wersjach zostanie m.in. jeszcze bardziej podkreślone znaczenie minimalnego wskaźnika infekcji w przedsiębiorstwach.

Projekt Where2Test, który jest realizowany od sierpnia 2020 roku, został dofinansowany z budżetu Saksońskiego Ministerstwa Nauki oraz z Funduszu Wspierającego ds. Koronawirusa (Corona-Bewältigungsfonds) Wolnego Państwa Saksonii w wysokości miliona euro. Where2Test jest udostępniony na stronie www.where2test.de. Dostęp do aplikacji internetowej można uzyskać bezpośrednio pod adresem www.where2test.de/riskcalculator.


Informacja o Centrum Badań Zaawansowanego Rozumienia Systemów

Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) zostało założone w 2019 roku w Görlitz i prowadzi interdyscyplinarne badania systemowe w takich dziedzinach jak badania systemów ziemskich, biologia systemów czy badania materiałów. Celem CASUS jest tworzenie cyfrowych obrazów złożonych systemów o niespotykanym dotąd odzwierciedleniu rzeczywistości za pomocą innowacyjnych metod, począwszy od matematyki, poprzez teoretyczne badania systemów, symulacje danych, a skończywszy na informatyce i w ten sposób przyczynić się do rozwiązania naglących problemów społecznych. Partnerami projektu są: Centrum im. Helmholtza Drezno-Rossendorf (HZDR), Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtza w Lipsku (UFZ), Instytut Biologii Molekularnej i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie (MPI-CBG), Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD) i Uniwersytet Wrocławski. Centrum finansowane jest przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki (SMWK).

Kalkulator ryzyka w miejscu pracy COVID-19 jest aplikacją internetową. Działa na wszystkich nowoczesnych przeglądarkach. © CASUS/M. Bajda