Nawiązując do protokołu ustaleń  pomiędzy Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) i Uniwersytetem Wrocławskim podpisanego w 2021 r., konferencja CASUSCON, której celem jest wyznaczenie obszarów przyszłej współpracy, rozwija partnerstwo pomiędzy badaczami z Saksonii i Wrocławia. Wydarzenie odbędzie się w terminie 11-14 lipca 2022 r. we Wrocławiu. Badacze reprezentujący HZDR, a w szczególności Centrum Badań Zaawansowanego Rozumienia Systemów CASUS z Görlitz, spotkają się z naukowcami z uczelni wrocławskich: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Wrocławskiej. 

Konferencja została zainspirowana przez polsko-niemiecki ośrodek naukowy CASUS, założony w 2019 r. w Görlitz, w połowie drogi między Dreznem a Wrocławiem. HZDR oraz Uniwersytet Wrocławski znaleźli się pośród członków-założycieli CASUS.

“Konferencja stanowi kontynuację naszych dotychczasowych wspólnych wysiłków, które doprowadziły m.in. do utworzenia CASUS. Podkreśla ona bliskość i siłę naszych relacji. CASUS jako nowy rodzaj instytucji naukowej pokazuje, że połączenie środowisk badawczych Saksonii i Dolnego Śląska niesie ze sobą ogromny potencjał”, podkreśla Sebastian Gemkow. Saksoński Minister Nauki otworzy konferencję 11 lipca 2022 r. razem z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciechem Murdzkiem w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu. “Współpraca tego rodzaju staje się siłą nie tylko regionu przygranicznego, ale całej Europy”.

Jeżeli chodzi o CASUS, badania nad systemami zaawansowanymi będą głównym tematem konferencji CASUSCON (Międzynarodowa Konferencja Badań Systemów Zaawansowanych UWr-CASUS-HZDR). Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z CASUS i HZDR, przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Czterodniowa konferencja otrzymała także wsparcie organizacyjne Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki. Program przewiduje wystąpienia prawie 60 prelegentów dotyczące nauk o zdrowiu i życiu, materii oraz energii.

Saksonia i Dolny Śląsk – wspólne sukcesy

“Cieszy mnie zaangażowanie dolnośląskiego i saksońskiego środowiska naukowego na rzecz wzmocnienia współpracy badawczej”, mówi prof. Eugeniusz Zych z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący konferencji. “To wydarzenie jest bardzo istotnym krokiem w realizacji działań, które planujemy z naszymi partnerami z Saksonii. Głęboko wierzę w sukces tego projektu, a dotychczasowa owocna współpraca z HZDR tylko wzmacnia mnie w tym przeświadczeniu. Doceniam także wsparcie udzielone przez ministerstwa nauki obu krajów naszym wysiłkom w celu jak najszybszego przekształcenia naszej współpracy w skuteczne narzędzie służące realizacji ambitnych badań na światowym poziomie”.

„W ostatnich latach wzmocniliśmy związki między Dolnym Śląskiem a Saksonią – dwiema naukowymi potęgami Polski i Niemiec. Konferencja jest kolejnym krokiem naprzód w celu rozszerzenia naszej współpracy: chcemy połączyć siły, by przyciągnąć do regionu światowej klasy naukowców, aplikować o europejskie środki na badania i dzielić się wypróbowanymi metodami w zakresie transferu wiedzy i technologii”, wyjaśnia prof. Sebastian M. Schmidt, dyrektor naukowy HZDR.


Informacja o Centrum Badań Zaawansowanego Rozumienia Systemów

Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) zostało założone w 2019 roku w Görlitz i prowadzi interdyscyplinarne badania systemowe w takich dziedzinach jak badania systemów ziemskich, biologia systemów czy badania materiałów. Celem CASUS jest tworzenie cyfrowych obrazów złożonych systemów o niespotykanym dotąd odzwierciedleniu rzeczywistości za pomocą innowacyjnych metod, począwszy od matematyki, poprzez teoretyczne badania systemów, symulacje danych, a skończywszy na informatyce i w ten sposób przyczynić się do rozwiązania naglących problemów społecznych. Partnerami projektu są: Centrum im. Helmholtza Drezno-Rossendorf (HZDR), Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtza w Lipsku (UFZ), Instytut Biologii Molekularnej i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie (MPI-CBG), Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD) i Uniwersytet Wrocławski (UWr). Centrum, jako jeden z instytutów HZDR, finansowane jest przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki (SMWK).