Doktorant CASUS Maximilian Böhme jest jednym z trzech młodych naukowców, którzy otrzymali w tym roku Stypendium Lawrence. Po pomyślnej obronie pracy doktorskiej w Niemczech, w połowie 2024 r. ma on przenieść się do USA, aby objąć stanowisko podoktorskie w Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii, finansowane w całości ze stypendium.

Prestiżowe stypendium przyznawane przez Lawrence Livermore National Laboratory, główny ośrodek badawczy finansowany przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych, istnieje od wielu lat. Każdego roku przyjmowanych jest ponad 100 zgłoszeń. Zazwyczaj w procesie aplikacyjnym wygrywają kandydaci z najlepszych amerykańskich uniwersytetów. “Fakt, że jestem jednym z niewielu stypendystów, którzy nie zrobili doktoratu w USA, czyni mnie oczywiście szczególnie dumnym“ – mówi Böhme.

Oprócz wykształcenia kandydata, proponowany temat badań również odgrywa ważną rolę w procesie aplikacyjnym. Böhme opracował w CASUS kod symulacyjny do precyzyjnego opisu materii w ekstremalnych warunkach (wysokie ciśnienie, wysoka temperatura). Takie symulacje umożliwiają precyzyjny wgląd w eksperymenty fuzji jądrowej, takie jak te przeprowadzane w Kalifornii. W nadchodzących miesiącach Böhme planuje opracować nową metodę precyzyjnego obliczania transportu promieniowania elektromagnetycznego w gęstej plazmie. Jeśli mu się to uda, doprowadzi to do nowych odkryć w dziedzinie astrofizyki i fuzji laserowej.

Stypendium jest ważne przez 24 miesiące. Wielu stypendystów objęło następnie stanowiska profesorskie lub otrzymało propozycję stałej pracy w Lawrence Livermore National Laboratory. Niektórzy przeszli do przemysłu. “Nie mogę jeszcze powiedzieć, co będę robić później. Ale pewne jest to, że to stypendium otworzy przede mną kilka interesujących drzwi“ – jest przekonany Böhme.

Narodowe Laboratorium Lawrence Livermore znajduje się w mieście Livermore, około 70 km na wschód od San Francisco. Około 9000 pracowników prowadzi badania nad kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Tematy obejmują zarówno technologię nuklearną, jak i zagrożenia biologiczne i chemiczne. Centrum zajmuje się również rozwojem nowych technologii w celu wykorzystania różnych źródeł energii, w tym fuzji laserowej.