W ramach wiosennego projektu szkolnego studenci z Uniwersytetu Opolskiego (Polska), Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Czechy) i Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz pracowali w Görlitz nad aktualnymi wyzwaniami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W zeszłym tygodniu niektórzy studenci odwiedzili CASUS, aby dowiedzieć się, jak instytucja naukowa podchodzi do pozyskiwania talentów.

Projekt obejmował różne wykłady i warsztaty, w tym warsztaty międzykulturowe, aby podkreślić, że uwzględnienie różnic kulturowych jest ważne dla pomyślnej realizacji wspólnych przedsięwzięć. Uczestnicy wiosennej szkoły odwiedzili również kilku pracodawców z Görlitz, aby porozmawiać o ich podejściu do łagodzenia skutków obecnego niedoboru specjalistów. Pod koniec tygodnia projektu uczestnicy zebrali i uogólnili zdobyte spostrzeżenia.

Obecnie w CASUS pracują osoby z około 25 krajów. Ponieważ wielu z nich na początku nie mówi po niemiecku i nie jest zaznajomionych z lokalnymi praktykami po przyjeździe, CASUS utworzył Biuro Międzynarodowe. Weronika Mazur, odpowiedzialna za Międzynarodowe Biuro CASUS, przedstawiła ideę i praktyczne wdrożenie tego instrumentu kadrowego. Odpowiadając na pytania studentów, wskazała, że obecna satysfakcja pracowników ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania i zatrzymywania przyszłych talentów. Obejmuje to również zapewnianie, by nowo przybyli pracownicy czuli się mile widziani – przez pracodawcę, władze i całe miasto.

„Bardzo chętnie wsparliśmy ten projekt” – potwierdza Mazur. „W obliczu stale malejącej liczby osób zatrudnionych w Niemczech i wielu innych krajach europejskich, stoi przed nami szereg wyzwań. Myślę, że takie projekty zorientowane na praktykę podczas studiów akademickich są ważnym elementem przygotowania na przyszlo”.