Wydarzenie to będzie prowadzone w języku angielskim. Szczegóły można znaleźć na anglojęzycznej stronie tego wydarzenia (opcja przełącznika w prawym górnym rogu).