Lokalizacja w Görlitz

CASUS znajduje się w Görlitz, szóstym co do wielkości mieście Saksonii i wysuniętej najbardziej na wschód części Niemiec. Görlitz leży na  niemiecko-polskiej granicy, naprzeciwko polskiego miasta Zgorzelec i charakteryzuje się bogatym dziedzictwem architektonicznym. Wielu filmowców wykorzystywało jego różne części jako lokalizacje w swoich filmach.

To właśnie lokalizacja w Görlitz wyraźnie promuje cel CASUS, jakim jest szybkie nawiązanie stosunków międzynarodowych. Görlitz znajduje się w pobliżu instytutów partnerskich w Dreźnie i Lipsku, a także polskich partnerów, w szczególności Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy wyborze lokalizacji Görlitz podkreśla się charakter transgranicznego połączenia badaczy różnych dyscyplin i realizuje się go w ścisłej współpracy naukowej partnerów trzonu saksońskiego z silnymi partnerami polskimi.