International OfficeBefore arrivalUpon arrival Living in GörlitzFamily friendlyWorking in GörlitzPublic transportation Leisure activities Emergencies and medical needsLeaving Germany

Biuro Międzynarodowe

Biuro Międzynarodowe CASUS zapewnia pomoc i wsparcie zaproszonym profesorom, naukowcom, badaczom i doktorantom z całego świata – wraz z ich rodzinami i partnerami – w przygotowaniu i organizacji ich pobytu w CASUS w Görlitz, tak aby był on jak najprostszy i jak najbardziej komfortowy.

Staramy się być głównym punktem kontaktowym we wszystkich sprawach i zapytaniach dotyczących wizyty i pobytu w CASUS w Görlitz.

Usługi świadczone za pośrednictwem Biura Międzynarodowego obejmują:

 • Udzielanie ogólnych informacji na temat CASUS i HZDR
 • Wsparcie w zakresie formalności wizowych i kontakt z Urzędem Imigracyjnym
 • Pomoc przy formalnościach, które należy wypełnić po przybyciu do Niemiec
 • Dostarczanie ogólnych informacji o procedurach urzędowych
 • Pomoc przy formalnościach bankowych lub ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Oferta wsparcia dla rodzin (np. pomoc w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania i/lub zapisaniu dzieci do przedszkola lub szkoły)
 • Organizacja i udzielenie informacji o odpowiednich formach spędzania czasu wolnego i rekreacji
 • Organizacja i wsparcie Dual Career Option dla pracowników CASUS
 • Organizacja i wsparcie przy wyborze kursów języka niemieckiego
 • Organizacja imprez integracyjnych
 • Współpraca z lokalnymi i wewnętrznymi partnerami
 • Pomoc we wszystkich innych nienaukowych, praktycznych dziedzinach, aby pobyt lub wizyta w Görlitz była jak najprzyjemniejsza

Cieszymy się, kiedy możemy pomóc i udzielić niezbędnych wskazówek.

Osoba kontaktowa: