Nasza misja

Centrum Badań Zaawansowanego Rozumienia Systemów (CASUS) to nowo powstałe polsko-niemieckie centrum badawcze zlokalizowane w Görlitz, w Niemczech. W CASUS jesteśmy przekonani o tym, że badania w przyszłości będą interdyscyplinarne i oparte na danych. Stworzony przez nas nowy rodzaj centrum badawczego jest otwarty dla naukowczyń i naukowców z całego świata. Jako młoda i prężnie rozwijająca się instytucja, stajemy się silnym partnerem w dziedzinie digitalizacji nauki i tworzymy nowe powiązania, aby przy pomocy cyfrowych rozwiązań naukowych sprostać wyzwaniom przyszłości.

W jednym miejscu łączymy ze sobą metody z dziedziny matematyki, teorii systemów, nauki o danych i obliczeń naukowych, po to aby znaleźć nowe podejście do badań systemów intensywnie wykorzystujących dane. Nasi silni partnerzy zapewniają nam dostęp do wysokiej jakości danych badawczych pochodzących z najbardziej zaawansowanych, dostępnych infrastruktur badawczych, od fizyki cząstek elementarnych przez nauki przyrodnicze i dane środowiskowe, aż po dane z pojazdów autonomicznych. Korzystając z tych danych, opracowujemy rozwiązania cyfrowe, które są wykorzystywane w różnych dyscyplinach i tworzymy interdyscyplinarne zespoły badawcze, aby odpowiedzieć na palące pytania, takie jak konsekwencje zmian globalnych na bioróżnorodność, lepsze leczenie raka, zrozumienie powstawania organizmów i życia, a także sposobu postrzegania wszechświata, w którym żyjemy.

  • Stawiamy czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom dzięki wykorzystaniu badań interdyscyplinarnych.
  • Koncepcja otwartej nauki jest kluczowa dla naszej misji, naszych metod i naszej samoświadomości.
  • Jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwój oprogramowania open source, które może być wykorzystywane w różnych dyscyplinach badawczych, w oparciu o nasze kluczowe kompetencje w zakresie wysokowydajnych systemów obliczeniowych, sztucznej inteligencji na dużą skalę oraz interakcji człowiek-maszyna.
  • Zdecydowanie opowiadamy się za otwartymi danymi i przestrzeganiem zasad FAIR Data, stanowiącymi warunek dla rozwoju badań interdyscyplinarnych i federacyjnych.
  • Opracowujemy standardy otwartych danych i metadanych oraz bierzemy udział w międzynarodowych działaniach standaryzacyjnych.
  • Zapewniamy dostęp do danych badawczych, naszej bazy wiedzy i materiałów edukacyjnych.
  • Upowszechniamy naszą wiedzę za pomocą sprawnych i łatwo dostępnych formatów. Wykorzystując różne instrumenty, programy i narzędzia, usprawniamy wymianę i transfer naszej wiedzy i technologii w obrębie nauki, przemysłu i społeczeństwa.

News