Centrum Badań Zaawansowanego Rozumienia Systemów (Center for Advanced Systems Understanding, CASUS) to wspólne polsko-niemieckie centrum badawcze założone w 2019 roku w Görlitz w Niemczech. W CASUS wierzymy, że badania przyszłości są interdyscyplinarne i oparte na danych. Otwarci na badaczy z całego świata, pozycjonujemy się jako silny partner w cyfryzacji nauki i tworzymy nowe powiązania naukowe, aby sprostać przyszłym wyzwaniom za pomocą cyfrowych rozwiązań naukowych.

Łączymy metody z matematyki, teorii systemów, nauki o danych i informatyki naukowej w celu ponownego przemyślenia badań nad systemami intensywnie wykorzystującymi dane. W oparciu o wysokiej jakości dane badawcze opracowujemy rozwiązania cyfrowe, które są wykorzystywane w różnych dyscyplinach. Nasze interdyscyplinarne zespoły badawcze pracują nad palącymi kwestiami, od konsekwencji globalnych zmian dla bioróżnorodności po leczenie raka, od zrozumienia powstawania organizmów i życia po nasze spojrzenie na wszechświat.

W CASUS pracuje ponad 100 osób z prawie 30 krajów. Dowiedz się więcej o ich pracy i przeczytaj o grupach badawczych CASUS, opublikowanych artykułach naukowych i opublikowanym oprogramowaniu.

Jeśli szukasz nowego wyzwania w nauce, sprawdź nasze otwarte stanowiska. Jeśli chcesz pracować nad projektem razem z naukowcami CASUS, zapoznaj się z programami wymiany CASUS Scultetus Center.

News