Перегляньте український переклад нижче.

Based on sympathy and solidarity to all citizens of Ukraine, the Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) seeks to provide rapid support. Many people flee the war in the Ukraine and it is not clear at all how the situation will develop in the future. Hence, CASUS invites scientists that have to leave the Ukraine to come to Görlitz. Based on the CASUS research profile, postdocs as well as PhD and master students doing research in mathematics, systems theory, data science, scientific computing applications or adjacent scientific fields can be best supported and are encouraged to continue their work at CASUS for the time being. We understand that the situation is difficult and a great burden for those affected. CASUS therefore offers broad support for the organization of the stay in Görlitz.

If you think our offer could be helpful please contact us for more details via
contact@casus.science or simply apply here.

CASUS is a German-Polish research center for data-intensive digital systems research that currently employs about 70 people from all over the world. Founded in 2019 in Görlitz, CASUS scientists conduct digital interdisciplinary systems research in various fields such as earth systems research, systems biology and materials research. Due to its location in the easternmost part of Germany, travel time to Przemyśl at the Polish border with Ukraine is just 7 hours by car and about 10 hours by train.

Through the Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) CASUS is connected to the Helmholtz Association of German Research Centers, Germany’s biggest research organization. The HZDR with its main base near Dresden employs about 1,400 people. The Center’s focus is on interdisciplinary research in the areas energy, health and matter. Like CASUS, also the HZDR has expressed its Solidarity with the Ukrainian people.


У солідарності з усіма громадянами України, Центр  CASUS прагне надати швидку підтримку.  Багато людей тікає від війни в Україні, і зовсім не зрозуміло, як буде розвиватися ситуація в майбутньому.  Тому CASUS запрошує вчених, які мають залишити Україну, приїхати до Гьорліца.  Виходячи з дослідницького профілю CASUS, аспіранти, а також аспіранти та магістранти, які проводять дослідження в галузі математики, теорії систем, науки даних, наукових обчислювальних додатків або суміжних наукових галузей, можуть отримати найкращу підтримку та заохочувати їх продовжувати свою роботу в CASUS на даний момент.  .  Ми розуміємо, що ситуація складна і є великим тягарем для постраждалих.  Тому CASUS пропонує широку підтримку в організації перебування в Герліці.

Якщо ви вважаєте, що наша пропозиція може бути корисною, зв’яжіться з нами для отримання детальнішої інформації за адресою contact@casus.science.

CASUS – це німецько-польський дослідницький центр дослідження цифрових систем із інтенсивним використанням даних, у якому зараз працює близько 70 людей з усього світу.  Заснована в 2019 році в Герліці, вчені CASUS проводять дослідження цифрових міждисциплінарних систем у різних областях, таких як дослідження систем Землі, системна біологія та дослідження матеріалів.  Через розташування в східній частині Німеччини, час у дорозі до Перемишля на кордоні Польщі з Україною становить лише 7 годин на автомобілі та близько 10 годин на поїзді.

Через Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) CASUS пов’язаний з Асоціацією німецьких дослідницьких центрів Гельмгольца, найбільшою дослідницькою організацією Німеччини.  У HZDR з основною базою поблизу Дрездена працює близько 1400 осіб.  Центр зосереджений на міждисциплінарних дослідженнях у сферах енергії, здоров’я та матерії.